Projekty

Projekty badawczo rozwojowe

 


Innowacyjne Układy Napędowe Wózków Inwalidzkich-Projekt, Prototyp, Badania

Źródło finansowania:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wartość projektu:

1542375 pln

Nr. projektu:

0611/NCBR/2021

Kieriownik projektu:

Mateusz Kukla


Opracowanie innowacyjnych metod wykorzystania techn.ewoluc.do projektowania matryc kształtowych stososowanych w procesach wytłaczania skrystalizowanego CO2 w celu zmniejszenia zużycia energi elektrycznej i surowca

Źródło finansowania:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wartość projektu:

1381375,00 pln

Nr. projektu:

0611/NCBR/7283

Kieriownik projektu:

Jan Górecki


Adaptacyjny system sterowania hybrydowym układem generowania energii elektrycznej do napędu pojazdu elektrycznego

Źródło finansowania:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wartość projektu:

6107712,50 pln

Nr. projektu:

0611/NCBR/7282

Kieriownik projektu:

Jarosław Markowski


System kontroli i sterowania ruchu ziarna w maszynach do siewu z zastosowaniem czujników piezoelektrycznych

Źródło finansowania:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wartość projektu:

1061125,00 pln

Nr. projektu:

0611/NCBR/7916

Kieriownik projektu:

Łukasz Gierz


Badania biomechaniki napędzania ręcznych wózków inwalidzkich dla innowacyjnych napędów ręcznych i hybrydowych

Źródło finansowania:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wartość projektu:

1173044,53 pln

Nr. projektu:

05/53/NCBR/7188

Kieriownik projektu:

Bartosz Wieczorek

 

Prace zlecone

 


Projekt automatycznych drzwi suszarni i prowadzenie nadzoru autorskiego podczas montażu i uruchomienie przedmiotu projektu

Źródło finansowania:

Kiel Polska Sp. zo.o.

Nr. projektu:

05/53/PRJG/0086


Opracowanie innowacyjnej technologii systemu precyzyjnej mechanicznej perforacji pasów do transportu podciśnieniowego i sterowania optycznego systemu automatyzującego proces produkcyjny pasów transportowych

Źródło finansowania:

Wilhelm Herm Muller Polska Sp. z o.o.

Nr. projektu:

05/53/PRJG/0087

 


Opinia o innowacyjności

Źródło finansowania:

Waliszka Trading Sp. z o.o. 

Nr. projektu:

05/53/PRJG/0092


Opinia dotycząca rozwiązania konstrukcyjnego hamulca Mini Lux

Źródło finansowania:

ANWIS Spółka z o.o.

Nr. projektu:

05/53/PRJG/0093


Opinia o innowacyjności przedsięwzięcia "Innowacyjne rozwiązania produktowe i procesowe firmy Kazimieruk CNC na miarę potrzeb technologii XXI wieku"

Źródło finansowania:

Kazimieruk CNC Sp.z o.o.

Nr. projektu:

05/53/PRJG/0099


Sprzedaż, dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie oraz szkolenie operatorów z zakresu obsługi i programowania fabrycznie nowych maszyn zgodnie z treścią formularza ofertowego

Źródło finansowania:

Wilhelm Herm Muller Polska Sp. z o.o.

Nr. projektu:

05/53/PRJG/0102


Opracowanie skutecznej metody automatycznego nakładania i wyrównywania maszynowego wewnętrznego tynku gipsowego z wykorzystaniem maszyny tynkarskiej do nakładania tynku cementowo-wapiennego model TUPO 8E-CONTROL-1000 Plus produkowanej przez Foshan Tupo Machinery Manufacture Co. Ltd

Źródło finansowania:

PHU Perfect House Jarosław Grzemski

Nr. projektu:

05/53/PRJG/0106


Modyfikacja rozwiązania konstrukcyjnego prowadnicy fotela symulatora lotniczego polegająca na: - zaproponowaniu rozwiązania konstrukcyjnego prowadnicy fotela symulatora lotniczego na podstawie uwag dot. dotychczasowego wadliwego rozwiązania prowadnicy przekazanych przez zamawiającego, - wykonaniu dokumentacji technicznej rozwiązania konstrukcyjnego prowadnicy i przekazanie jej zamawiającemu

Źródło finansowania:

AERO Poznań Sp. z o.o.

Nr. projektu:

0611/PRJG/0107


Koncepcja zmian w układach technologicznych Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu prowadzących do poprawy jej bezpieczeństwa elektroenergetycznego na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach

Źródło finansowania:

Turbomachinery Research&Services Mateusz Grzelczak

Nr. projektu:

0611/PRJG/0112


Opracowanie metodyki badawczej, nadzorowanie i analiza oraz opracowanie wyników badań efektywności szkolenia umiejętności manewrowania ciągnikiem siodłowym z naczepą z wykorzystaniem symulatora pojazdu ciężarowego z naczepą w technologii VR oraz porównawczo z wykorzystaniem rzeczywistego pojazdu ciężarowego z naczepą na placu szkoleniowym

Źródło finansowania:

APS SOLUTIONS Sp. z o.o.

Nr. projektu:

0611/PRJG/0113


Opracowanie trzech koncepcji zapakowania 16 słupów typu ANTARS

Źródło finansowania:

Relopack Soulution Sp. z o.o.

Nr. projektu:

0611/PRJG/0114


Opracowanie opinii technicznej

Źródło finansowania:

Sąd Okręgowy w Zamościu

Nr. projektu:

0611/PRJG/0117


Przeprowadzenie usług badawczych zmierzających do wykonania dokumentacji wykonawczej i projektu funkcjonalnego linii prasowania produktów biologicznych

Źródło finansowania:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Nr. projektu:

0611/PRJG/0118


Zaprojektowanie i opracowanie dokumentacji technicznej urządzenia do prasowania produktów biologicznych

Źródło finansowania:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Nr. projektu:

0611/PRJG/0119


Badania pojazdu użytkowego i ramy pojazdu

Źródło finansowania:

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Obróbki Plastycznej

Nr. projektu:

0611/PRJG/0120


Analiza poślizgu i strat sprawności przekładni pasowej

Źródło finansowania:

Wilhelm Herm Muller Polska Sp. z o.o.

Nr. projektu:

0611/PRJG/0123