Pracownia Systemów Generowania Energii i Napędu

Kierownik

dr hab. inż. Jarosław Markowski, prof. PP

tel. 61 224 2845
e-mail: jaroslaw.markowski@put.poznan.pl

Działalność pracowni związana jest z budową i eksploatacją maszyn wchodzących w skład systemów przetwarzania energii. Począwszy od maszyn cieplnych takich jak silniki spalinowe przez magazyny energii i maszyny elektryczne, do zespołów napędowych wszelkich zastosowań. W szczególne miejsce w obszarze działalności pracowni zajmują budowa i eksploatacja silników dużej mocy o zastosowaniach w systemach siłowni okrętowych i stacjonarnych zespołach energetycznych. Pracownia prowadzi działalność naukowo-badawczą w zakresie nowoczesnych systemów generowania energii oraz układów napędowych pojazdów, jednostek pływających i samolotów. Zakres tej działalności związany jest z rozwojem istniejących rozwiązań i opracowywaniem nowych koncepcji systemów napędowych w uwzględnieniu aspektów eksploatacyjnych i ekologicznych.