INSTYTUT MECHANIKI STOSOWANEJ
Sylwetka pracownika

Prof. dr hab. inż. Zofia SOBCZYŃSKA-KOŃCZAK (1930-2023)

prof_Sobczynska

Specjalista w zakresie mechaniki ośrodków porowatych i kompozytowych. Urodziła się 14 stycznia 1930 r. w Kaliszu. Maturę uzyskała w Gimnazjum i Liceum im. Anny Jagiellonki w Kaliszu w 1948 r. Studia pierwszego stopnia ukończyła na Wydziale Architektury Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu 1952 r., zaś studia magisterskie na Wydziale Budownictwa Lądowego w specjalności konstrukcje budowlane w 1956 r. Doktorat obroniła w 1966 r., przedstawiając pracę Osiadanie powierzchni półprzestrzeni konsolidującej pod działaniem obciążenia skupionego. Promotorem był prof. Włodzimierz Derski, przewód przeprowadzono na Wydziale Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Habilitację uzyskała w 1973 r. na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Poznańskiej na podstawie rozprawy pt.: Teoria niesymetrycznej konsolidacji ośrodków porowatych. Nominację na docenta otrzymała w 1970 r., tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego w 1980 r. Odbyła też staż zagraniczny w Instytucie Matematyki Rumuńskiej Akademii Nauk w 1968 r.

Pracę zawodową rozpoczęła od asystentury w Katedrze Budownictwa Stalowego na Wydziale Budownictwa Lądowego, wkrótce jednak przeniosła się do Katedry Mechaniki Budowli (1957-1965). Następnie pracowała w Zakładzie Mechaniki Ośrodków Ciągłych Wydziału Mechanizacji Rolnictwa pod kierunkiem prof. Włodzimierza Derskiego. Zakład ten w1967 r. przekształcił się w Katedrze Mechaniki, którą w 1970 r. przeniesiona na Wydział Budowy Maszyn do Instytutu Mechaniki Technicznej. W Katedrze prof. Z. Sobczyńska-Kończak uruchomiła Pracownię Konsolidacji. W latach 1973-1981 kierowała Zakładem Mechaniki Technicznej Instytutu, a od 1981 r. do 30 listopada 1985 r. sprawowała funkcję dziekana Wydziału Budowy Maszyn.

Była członkiem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (od 1957), Komisji Nauk Mechanicznych i Budownictwa Oddziału Poznańskiego PAN (od 1976 r.).

Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej w 1980 r. otrzymała liczne nagrody naukowe JM Rektora Politechniki Poznańskiej oraz Nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

Publikowała głównie w wydawnictwach PAN, jest autorką skryptu, ma w swoim dorobku ogółem 32 publikacje. Oto niektóre z nich: Consolidation of Media Possesing nonsymetrical Properties, [W:] Problems de la rheologie. Warszawa: Inst. Podst. Probl. Tech. 1973; Wpływ sprzężenia zjawisk termicznych i dyfuzji na koncentrację czynnika dyfuzyjnego w przypadku działania chwilowego źródła dyfuzji w ośrodku sprężonym (współautor W. Dudziak), Rozprawy Inżynierskie 27,3: 1979; Równania teorii niesymetrycznej termo-konsolidacji ośrodków porowatych (współautor Z. Kończak), [W;] Zagadnienia Mechaniki Ośrodków Sprężystych, t. 6: 1980, Oddział PAN w Poznaniu; Mechanika ośrodków porowatych w Polsce, Nauka Polska, 1981 nr 3.

Profesor Zofia Sobczyńska-Kończak zmarła 5 września 2023 roku.