INSTYTUT MECHANIKI STOSOWANEJ
Sylwetka pracownika

Prof. dr hab. Tadeusz Jan HOFFMANN (1942-2020)

prof_Hoffmann

Urodził się 19 grudnia 1942 r., a w 1967 r. ukończył studia na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskując tytuł zawodowy magistra fizyki w specjalności fizyka teoretyczna. W tym samym roku rozpoczął pracę na Politechnice Poznańskiej na stanowisku asystenta, zaś w 1973 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Poznańskiej i awansował na stanowisko adiunkta. W 1989 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie mechanika na ówczesnym Wydziale Budowy Maszyn. W latach 1990-1992 pracował na stanowisku docenta, a od 1992 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych uzyskał 15 lipa 2011 r. na mocy decyzji Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Obszarem zainteresowań naukowych Profesora T. Hoffmanna była teoria pól połączonych w ośrodkach ciągłych, mechanika analityczna oraz elektromagnetyzm. Był autorem ponad 100 publikacji naukowych, w tym 6 z tzw. „listy filadelfijskiej”, 1 monografii, 2 podręczników oraz 15 opracowań autorskich i współautorskich wdrożonych w przemyśle. Kierował min. projektem badawczo-naukowym Ekologiczne źródła energii – wytwarzanie energii elektrycznej z energii społecznej w komórkach elektrochemicznych, którego celem było poznanie procesu konwersji energii świetlnej na energię elektryczną w komórkach foto-elektrochemicznych oraz optymalizacja wykorzystania promieniowania pod względem ilościowym i obszaru widmowego. Poszukiwanie maksymalnej efektywności konwersji fotoelektrycznej polegało na określaniu optymalnych warunków spektralnych i parametrów odbicia dla komórki elektrochemicznej z barwnikiem organicznym. Wyniki przeprowadzonych badań teoretycznych i eksperymentalnych mają zastosowanie w konstruowaniu komórek fotowoltaicznych z użyciem barwnika organicznego.

Profesor T. Hoffmann pełnił na Politechnice Poznańskiej m.in. funkcję prodziekana Wydziału Budowy Maszyn (1990-1993), zastępcy dyrektora Instytutu Mechaniki Stosownej, członka Senatu Politechniki Poznańskiej. Wypromował 5 doktorów nauk technicznych i ponad 20 magistrów inżynierów. Pracował w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, gdzie w kadencji władz akademickich 2012-2016 pełni funkcję dziekana Wydziału Politechnicznego. Za swoją działalność naukową trzykrotnie otrzymywał nagrody ministra, wielokrotnie nagrody rektorskie oraz został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Profesor Tadeusz Hoffmann zmarł 6 września 2020 roku.